Dependance kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeuten Rianne Broos en Mechthild van de Ven zijn werkzaam in de dependance van Fysio Mariastraat, in het Paramedisch centrum Kloosterstraat. Op deze dependance hebben zij veel meer ruimte tot hun beschikking. “Meer ruimte betekent voor ons nog meer behandelmogelijkheden.” In dit centrum is ook gevestigd; Diëtistenpraktijk Marije van Dun, Psychotherapiepraktijk Kersbergen en ook Logopediepraktijk Rijen. “Met hen werken we natuurlijk samen.”

Kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar verschillen wezenlijk van volwassenen, daarom beschikt een kinderfysiotherapeut over specifieke kennis van: het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen, ziektes en afwijkingen die een kind in zijn bewegend functioneren kan belemmeren. Met deze specifieke kennis kan de kinderfysiotherapeut gericht behandelen. Juist met een grotere behandelruimte kunnen Rianne en Mechthild nog meer zorg op maat leveren.

Lees het volledige artikel...

Belangrijke rol

  • Een kind kan om diverse redenen bij een kinderfysiotherapeut komen. Zo kan er ongerustheid over de motorische ontwikkeling van het kind bestaan of als het om baby’s gaat ongerustheid over de zintuigelijke ontwikkeling. Een kind kan een ‘slappe’ houding hebben en schijfproblemen op school ervaren, maar een kind kan ook een sportblessure hebben die vraagt om deskundige begeleiding. Vaak is het de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau die deze zorg uitspreekt, maar ook leerkrachten, trainers en natuurlijk de ouders zelf. Ouders kennen het kind als geen ander en als zij het gevoel hebben dat er iets niet in orde is met het kind, dan is dit in negen van de tien gevallen ook zo is. Het is in ieder geval reden genoeg om uit te laten zoeken wat er al dan niet aan de hand is.